Privacy Statement


Privacy statement van Partessa BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24394387


Artikel 1 Definities
In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Partessa: de gebruiker van deze privacy statement en de beheerder van de website www.partessa.nl en www.zoets.nl;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. klant: de bezoeker die middels de website een overeenkomst sluit met Partessa;
d. website: de website www.partessa.nl en www.zoets.nl

Artikel 2 Privacy
Partessa draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Partessa BV
Postbus 24339
3007 DH  Rotterdam
tel: 010-3416069

Artikel 4 Doeleinden van de verwerking
Partessa verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de overeenkomst;
b. het beheren van een klantenbestand;
d. voor direct marketingdoeleinden.

Artikel 5 Het recht van verzet
5.1 De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
5.2 De klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door contact op te nemen met Partessa via de contactgegevens omschreven in artikel 3 van deze privacy statement.
5.3 In elke commerci�le boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
5.4 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden be�indigd.

Artikel 6 Beveiliging van gegevens
Partessa draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

Artikel 7 Klikgedrag
Op de website van Partessa worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina?s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

Artikel 8 Gebruik van cookies
Partessa kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina?s. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Partessa op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Artikel 9 Privacy beleid van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Partessa zijn verbonden. Partessa aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 10 Wijziging gegevens
Op verzoek verleent Partessa aan klanten toegang tot alle informatie die Partessa van hun bijhoudt. Verder biedt Partessa klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Partessa van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant of indien de klant vindt dat de website of het handelen van Partessa niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de klant contact met Partessa opnemen via de contactgegevens omschreven in artikel 3 van deze privacy statement.

Artikel 11 Wijzigingen
Partessa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn.